Wednesday, February 23, 2011

Bli inte synskadad om du är anställd i Sverige

För arbetslösa finns Arbetsförmedlingen. Men om du är anställd så finns ingenstans att ta vägen. Jo, du kan få en hjälpmedelsutredning betald av Försäkringskassan i Karlshamn, om du söker själv. Om arbetsgivaren söker så finns ett karensbelopp på 10000 kronor och sedan betalar FK hälften av resten - om det inte handlar om belysning för det ska din arbetsgivare betala.

Så om risken för dålig syn finns i ditt synfält, se till att du har en generös arbetsgivare, som Nacka kommuns skolförvaltning till exempel.

I Danmark, Holland och Norge - för att inte tala om Tyskland - är situationen en helt annan. Där kan man få individuellt anpassad rehabilitering på en profesionell institution som Institutet for blinde og svagsynede (fråga Henrik Persson, ledaren för rehab) och i Norge är det Huseby och i Holland Visio. I Sverige finns det ett antal privata aktörer - som jag själv - eller så byter Arbetsförmeddlingen hatt och kallar sig Arbetslivsresurs och tar betalt mitt i det statliga för sina insatser.

Hur gick så här? Det handlar om 600 personer varje år i vårt land, varav 120 - 130 personer per år i Stockholm Syncentralerna är bra, men de går ju inte längre än till de personliga behoven. De yrkesmässiga får du klara själv mitt i arbetslinjens Sverige. Så kan vi inte ha det. Alla inser att en person som vid 42 års ålder förlorar merparten av sin syn, han eller hon behöver inte bara hjälpmedel. ALLT ändras och de insatserna ingår i ett helhetsperspektiv. Från krisen till introduktionen och anpassningen på den nya eller gamla arbetsplatsen. Back to Basics!