Saturday, June 18, 2011

Egoism och empati - två extremistyttringar

Just nu pågår en märklig diskussion, där de konservativa anklagas av socialdemokratismen att vara egoister och sakna empati. Samtidigt skulle socialdemokraterna, senast med stöd av sverigedemokraterna, stå för empatin. När Aftonbladet påstår det, då reagerar egoisterna att de beskylls för sjuklighet om man inte har samma och rätt åsikt från de empatiska. Det innebär att man inte gjort klart för sig, vad de olika begreppen innebär. Egoism är att man tänker på sig själv i första hand och inte bekänner sagan om den barnhärtige samariten. Emmpati innebär att man har förmåga till inlevelse i en annan människas situation och att man kan med den andre. Egismens avart är när man bryr sig om och värderar sig själv och inte det den andre säger. Empatin är när man går in och tar över den andres lidande. Man ingår i det ställföreträdande lidandet när man gått för långt i empatisk kraft. Ibland kalls det för ansvar stagande när man tar hand om sig själv och ser till att man klarar sig själv.

Allt är bara ord, men också fråga om värderingar. Vilken värdering som är den rätta beror på sitationen.

Men när Nya WermlandsTidningen låter Edvardsson skriva ledare - möjligen i hopp om att ingen läser dom - då kan det ibland bli så egoistiskt att det är åtalbart. När han hävdar att de med empati blir så in i helvete empatiska att de förstår och stöder pedofili, då har hans hat nått en gräns som kallas hets mot folkgrupp. Motsvarande angrepp från andra hållet blir väl att hävda att de rika bara umgås och berikas av andra i samma situation och att de föraktar andra mindre resursstarka.

Det går inte att ha eller få NWT i sin brevlåda om man har sådana ledarskribenter. Man kan inte låta skit komma in på det bord där man ska äta. Så då frå tidningen vila och man själv också - för det är upprörande att läsa äldre mäns oemotsgada, anonymt uttalade okvädinsord mot andra som tänker annorlunda och mer empatiskt. Trots att tidningen är informativ, lättläst och igenkänd sedan många år. Svaret från chefredaktören - vid mitt milda påpekande - är noll. Man bemöter väl inte empatin med förståelse?