Saturday, February 2, 2013

AF för alla - ropen skalla!

Genom att Arbetsförmedlingens experter inte kan eller får jobba med personer som inte står under deras beskydd, dvs inte har lönebidrag eller annat stöd, så missar man en viktig del av verksamheten. Man missar att hjälpa människor att behålla sitt arbete, när något otänkbart inträffar. Om man kör lastbild kan det vara svårt att fortsätta köra bil, och då finns det inget rehabiliteringscenter att åka till - man får nöja sig med ett antal besök på syncentralen och hoppas att man bor i Stockholm där det finns gruppverksamheter så man träffar andra i samma situation. Men om man jobbar med kapitalplaeringar på börsen, då behöver man snabbt IT-utrustning som förstorar och optik och syntetiskt tal och....men då får inte AF hjälpa till. Det ä är ett felaktigt och ineffektivt sätt att tänka, att då vända sig till privata företag som vill sälja sina produkter och vänta på att Försäkringskassan i Karlshamn ska fatta beslut om teknik och viss utbildning, men personligt stöd, menorskap och annan insats från dom som kan nåt - det är inte möjligt. Nu får man ta första steget till att slå ihop AF och FK genom att ge Af behörighet att snabbt och effektivt hjälpa alla på arbetsmarknaden och de som vill in på densamma. NU: