Tuesday, March 29, 2011

En instas för stroke

Nu har snart 70 personer anmält sig till Syn&Stroke i Köpenhamn den 27-28 april SOS i Köpenhamn beyder ju att man kan anmäla nöd när man är ute och reser. Men SOS i Köpenhamn denna gången är att man kan lära sig nya metoder för att träna in eller trana upp ett nytt förh¨ållningssätt när man har bortfall i synfältet - till höger eller vänster.

Det är väldigt spännande att se vem som vinner en middag. Jag som tippat 99 eller Janne Hansen, min fina kollega i Köpenhamn, som tippar 84. Jag (och även hon) hoppas att jag vinner, för då har det varit värt besväret att lägga ner all den hrätiden - då var detnågot som låg rätt i tiden. Det var alltså på tiden att någon introducerar de här möjligheterna för stroke-patioenter.

Nu är det gjort och det är exakt 1 månad kvar tills mötet börjar den 27 april Då ska det bli intressant att få hälsa alla 100 deltagna välkomna....

Wednesday, March 16, 2011

Problemenen i arabvärlden beror på.....läs mer!

Vid ett samtal igår hemma hos familjen Haddad i Irbid i Jordanien deltog ubildningsminister Wajih Oweisss. Förutom att han har studerat i USA och ser ut som en yngre Bill clinton har han oerhört klart för sig varför protesterna finns där i mellanöstern: brist på mänskliga rättigheter. till slut ger människor upp och gör vad som helst för att få sina egna liv berättigarde, säger han. Orsaken att det uppstårnu är att utbildningsnivån har höjts, och att en ny generation håller på att ta över efter de gamla rävarna.

ungen av Jordanien har mycket makt, men han fördelar det på en ny regering plus ett nytillsatt parlament. Den nya regeringens enda ansvar är att få till en ny konstitution som innebär att man får mer pressfrighet och högre löner i staten. Det är ett sätt att bibehålla makten, men också att fördela den på fler. Personkulten till trots - eller tack vare - har kungen en hög status, något som liknar kärlek "We lover our King", men det känns onekligen märkligt med alla porträtta av Hussein, Abdullah och kronprinsen Hussein - överallt.

Fredagarna är bråkiga här i Amman - efter bönen, men allt är välorganiserat och det är inte här problement sitter. Det sitter i två saker: Japans stöd till Jordanien är stort plus att Saudiarabiens susidier är helt nödvädiga. trots det har man ett stort underskott i statsfinansierna. Japan har sina egna problem och Saudi måste stödja sina bröder i besvärligheterna i norra Afrika. Om Jordanien kommer på mellanhand kan mycket ända även här.

En regering här sitter inte länge. Under mina två år till och från Jordanien har det funnits åtminstone fyra utbildningsministrar. Man frågar sig: hur många finns det och vilken kontinitet blir det då. Mitt svar är: skicka hit Stavros och lär dem matte.

Wednesday, March 9, 2011

Känslan av att göra nytta

Vad är det för mening med olika saker? Man kan inte göra allt för alla, sa Lars-Erik Dahlin i Kristinehamn. Men man kan göra något för någon. som Lana som är 13 år på skolan i Abdoun i Amman. Hon fick ett par glasögon och en kikare och kan med dessa hjälpmedel börja ett nytt liv. Läna punktskriften bakom sig.

Som Daniel Styrenius i Wenmec som kan skapa ett internationellt känt och kompetent verkstadsföretag i Kil.

Båda på sitt sätt. Från var sitt håll. Alla behövs utom de som bara jobbar för sig själv och de sina - som Mohammar Qadaffi. Det kommer inte att gå så bra för honom, emn han verksar skita i det.